Vi er tilgjengelig på kontoret:

Hverdager fra kl 08.00 – 15.30
Tlf. +47 67 18 02 22

Virksomhets områder:

 • Elsikkerhet

 • Brannetterforskning

 • Skoleundervisning

Vår eier:

El-Tilsynet as er godkjent miljøfyrtårn bedrift

El-Tilsynet elsikkerhets- og elkvalitetstjenester !

Visjon og forretningsområder

El- Tilsynet AS skal til enhver tid være et ledende kompetansesenter i Norge innenfor elsikkerhets- og elkvalitetstjenester med fundament i tillit, kompetanse og nøytralitet.

Gjennom vår kompetanse og tillit i markedet, skal vi tilby å utvikle produkter og tjenester som bidrar til at våre kunder tilfredsstiller myndighetskrav og øker sine verdier.

Vi er netteieres samarbeidspartner for å oppnå myndighetskrav (DSB og NVE), herunder;

 • Sakkyndig selskap – utføre oppgaver (DSB krav) for alle netteiere. Bidra til å utvikle oppgavene slik at det blir mer kostnadseffektivt og et bedre elsikkerhetsnivå.

Om oss

El-Tilsynet AS er et privat sakkyndig etablert i 2008. Selskapet er et heleid datterselskap av Glitre Energi AS. Vårt hovedkontor er lokalisert på Vøyenenga i Bærum kommune.

Våre verdier

Visjonær – Vi er endringsvillige med stor omstillingsevne, våre mål og strategier er ambisiøse, fremtidsrettet og utviklende for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere.

Effektiv – For å være konkurransedyktig vil vi til enhver tid effektivisere de arbeidsoppgaver vi kan standarisere. Alle våre handlinger er resultat- og løsningsorientert for å gi våre kunder og samarbeidspartnere optimale løsninger.

Respekt – Vi har en grunnleggende omsorg og respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi vil alltid søke samarbeid og forståelse. For å være konkurransedyktig og endringsvillig søker vi mangfold gjennom ansatte i alle aldre, kjønn og etnisk bakgrunn. Vi respekterer og lærer av hverandres fagekspertise og mangfold.

Dyktig – Gjennom hele tiden ha fokus på kompetanse, vil vi alltid levere kvalitet. Vi har kontinuerlig faglig oppdatering og nylæring. Vi er en lærende organisasjon som utnytter hverandres mangfold og dyktighet.

Integritet – Vi er beslutningsdyktige, og baserer til enhver tid våre beslutninger på våre verdier og etiske retningslinje. Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta vår habilitet og nøytralitet.

Elsikkerhet

Vi tilbyr og utfører myndighetspålagte kontroller i henhold til instruks fra DSB, for alle nettselskap. Vi bidrar til å utvikle, planlegge og å utføre tilsynsoppgaver av høy kvalitet til rett tid og kostnad som i samarbeid med våre kunder bidrar til å forsterke deres omdømme.

 • Anleggskontroller
  -Vi utfører kontroller av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger
 • Nyanleggskontroller
  -Vi utfører kontroll av nye elektriske installasjoner
 • Virksomhetstilsyn
  -Vi utfører revisjon av virksomhetens internkontrollsystem i alle typer bedrifter
 • Jordfeilsøk
  -Vi tilbyr og utfører jordfeilsøk
 • Informasjon
  -Det gis tilpasset elsikkerhetsinformasjon til alle målgrupper

Brannetterforskning

Vi har landets ledende ekspertise innen området brannetterforskning med elektrisk årsak. Vi har erfaring fra mange og komplekse branner fra inn og utland og blir brukt som sakkyndig ved rettssaker. Denne tjenesten tilbyr vi i hele Norge.

Skoleundervisning

El-Tilsynet tilbyr og gjennomfører undervisning i barne- og ungdomsskolen for Det lokale eltilsynet (DLE). DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) har pålagt DLE-ene i de enkelte nettselskapen å tilby og gjennomføre denne formen for forebyggende undervisning. Vi har lang erfaring med dette og hadde undervisning for 271 skoleklasser i skoleåret 2017/2018.

Ansatte

Tom Maurstad

Tom Maurstad

Daglig leder/Faglig ansvarlig

tom.m@eltilsynet.no
Tlf: 416 24 758

Aina Halkinrud

Aina Halkinrud

Sekretær

aina@eltilsynet.no
Tlf: 416 24 023

Bjørn Knudsen

Bjørn Knudsen

Elsikkerhetsingeniør

bjorn@eltilsynet.no
Tlf: 911 36 687

Stein Lyseng

Stein Lyseng

Elsikkerhetsingeniør

stein@eltilsynet.no
Tlf: 901 24 582

Elin Brandsmo

Elin Brandsmo

Elsikkerhetsingeniør

elin@eltilsynet.no
Tlf: 406 34 109

Rolv Bendigtsen

Rolv Bendigtsen

Elsikkerhetsingeniør

rolv@eltilsynet.no
Tlf: 915 36 694

John Lysholt

John Lysholt

Elsikkerhetsingeniør

john@eltilsynet.no
Tlf: 912 41 828

Tom Gjerstad

Tom Gjerstad

Elsikkerhetsingeniør

tom@eltilsynet.no
Tlf: 904 78 200

Tor Smedberg

Tor Smedberg

Elsikkerhetsingeniør

tor@eltilsynet.no
Tlf: 915 36 721

Jan Tormod Brække

Jan Tormod Brække

Elsikkerhetsingeniør

jan@eltilsynet.no
Tlf: 950 30 710

Arild Haukedalen

Arild Haukedalen

Elsikkerhetsingeniør

arild@eltilsynet.no
Tlf: 911 61 500

Erik Røe

Erik Røe

Elsikkerhetsingeniør

erik@eltilsynet.no
Tlf: 943 20 141

Lars-Vegard Tangberg

Lars-Vegard Tangberg

Elsikkerhetsingeniør

lars@eltilsynet.no
Tlf: 952 08 875

Mads Thomsen

Mads Thomsen

Elsikkerhetsingeniør

mads@eltilsynet.no
Tlf: 921 41 092

Tommy Bø

Tommy Bø

Elsikkerhetsingeniør

tommy@eltilsynet.no
Tlf: 936 85 500

Rikard Myhre

Rikard Myhre

Elsikkerhetsingeniør

rikard@eltilsynet.no
Tlf: 902 28 744

Rune Jacobsen

Rune Jacobsen

Elsikkerhetsingeniør

runej@eltilsynet.no
Tlf: 901 30 597

Stian Bjore Jørgensen

Stian Bjore Jørgensen

Elsikkerhetsingeniør

stian@eltilsynet.no
Tlf: 995 06 496

El-Tilsynet as

Ringeriksveien 158, 1339 Vøyenenga, Tlf.+47 67 18 02 22

Nyheter fra Facebook

Her kan du be om å få vite hva vi har lagret om deg.

 1. Legg inn din e-post adresse
 2. Huk av for personvern godkjenning
 3. Klikk Sende

Du vil få  sendt en link til din oppgitte e-post adresse. Klikk på den og du vil få vist hva som er lagret om deg.

E-post: