Vi er tilgjengelig på kontoret:

Hverdager fra kl 08.00 – 15.30
Tlf. +47 67 18 02 22

Virksomhets områder:

 • Elsikkerhet

 • Brannetterforskning

 • Skoleundervisning

Vår eier:

El-Tilsynet AS er sertifisert NS-EN ISO 14001:2015 bedrift

Eltilsynet er sertifisert

El-Tilsynet AS er sertifisert NS-EN ISO 9001:2015 bedrift

El-Tilsynet elsikkerhets- og elkvalitetstjenester !

MÅLSETNING

El-Tilsynet AS skal til enhver tid være et ledende kompetansesenter i Norge innenfor elsikkerhetstjenester med fundament i tillit, kompetanse og nøytralitet.

Vår kompetanse og tillit i markedet muliggjør utvikling av tjenester av høy kvalitet som bidrar til at våre oppdragsgivere og deres kunder tilfredsstiller myndighetskrav samt sikrer og øker sine verdier.

Gjennom systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid med fokus på kvalitet skal El-Tilsynet bidra til:

FOR VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 • Eksterne krav fra oppdragsgiver og myndigheter er til for å oppfylles og vi ser på lovgivning som minimumskrav.
 • Vårt systematiske forbedringsarbeid gjøres i samarbeid med oppdragsgiver og benyttes som et verktøy for å utvikle mest mulig effektive prosesser hos både oppdragsgiver og internt i eget selskap.
 • Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å bygge opp og styrke omdømmet til våre oppdragsgivere.

FOR KUNDER AV VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 • Vi bidrar til økt elsikkerhet og kompetanse om dette for kunden i deres bruk og vedlikehold av eget elektrisk anlegg og utstyr
 • Vi opptrer med samme høye grad av profesjonalitet og integritet – uavhengig av kundens situasjon. 
 • Vårt arbeid skal oppleves positivt og lærende for kunden i tilsynssituasjonen

FOR VÅRE ANSATTE

  • Våre ansatte er vår viktigste ressurs og alle skal trygt hjem etter endt arbeidsdag.
 • El-Tilsynet vil jobbe for å skape en god og trygg arbeidsplass og bidra til at alle ansatte alltid tenker miljø og sikkerhet i utførelsen av sine oppgaver.
 • Ansatte i El-Tilsynet er nøytrale, habile elektrofolk med høy kompetanse og erfaring.
 • Selskapet legger til rette for at alle ansatte får videreutvikle sin kompetanse og personlige egenskaper.
 • Selskapet ønsker å forebygge skader og ulykker ved å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø preget av høy sikkerhet, lavt sykefravær og deling av kompetanse og erfaring.

STYRING OG OPPFØLGING

 • Det er ledelsens ansvar å sikre at kvalitetspolicyen etterleves.
 • Selskapet motiverer alle ansatte og andre involverte i vårt arbeid til å gi tilbakemeldinger og benytter disse aktivt i arbeidet med kontinuerlige og systematiske forbedringer for å hindre at avvik oppstår og lukke dem når de avdekkes. 
 • Rapportering av kvalitetsmål, avvik og arbeid med kontinuerlig forbedring rapporteres jevnlig til styret for oppfølging av definerte kvalitetsmål.

Nyheter fra Facebook