Vi er tilgjengelig på kontoret:

Hverdager fra kl 08.00 – 15.30
Tlf. +47 67 18 02 22

Virksomhets områder:

 • Elsikkerhet

 • Brannetterforskning

 • Skoleundervisning

Vår eier:

El-Tilsynet AS er sertifisert NS-EN ISO 9001:2015 bedrift

El-Tilsynet as er godkjent miljøfyrtårn bedrift

El-Tilsynet elsikkerhets- og elkvalitetstjenester !

MÅLSETNING

El-Tilsynet AS skal til enhver tid være et ledende kompetansesenter i Norge innenfor elsikkerhetstjenester med fundament i tillit, kompetanse og nøytralitet.

Vår kompetanse og tillit i markedet muliggjør utvikling av tjenester av høy kvalitet som bidrar til at våre oppdragsgivere og deres kunder tilfredsstiller myndighetskrav samt sikrer og øker sine verdier.

Gjennom systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid med fokus på kvalitet skal El-Tilsynet bidra til:

FOR VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 • Eksterne krav fra oppdragsgiver og myndigheter er til for å oppfylles og vi ser på lovgivning som minimumskrav.
 • Vårt systematiske forbedringsarbeid gjøres i samarbeid med oppdragsgiver og benyttes som et verktøy for å utvikle mest mulig effektive prosesser hos både oppdragsgiver og internt i eget selskap.
 • Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å bygge opp og styrke omdømmet til våre oppdragsgivere.

FOR KUNDER AV VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 • Vi bidrar til økt elsikkerhet og kompetanse om dette for kunden i deres bruk og vedlikehold av eget elektrisk anlegg og utstyr
 • Vi opptrer med samme høye grad av profesjonalitet og integritet – uavhengig av kundens situasjon. 
 • Vårt arbeid skal oppleves positivt og lærende for kunden i tilsynssituasjonen

FOR VÅRE ANSATTE

  • Våre ansatte er vår viktigste ressurs og alle skal trygt hjem etter endt arbeidsdag.
 • El-Tilsynet vil jobbe for å skape en god og trygg arbeidsplass og bidra til at alle ansatte alltid tenker miljø og sikkerhet i utførelsen av sine oppgaver.
 • Ansatte i El-Tilsynet er nøytrale, habile elektrofolk med høy kompetanse og erfaring.
 • Selskapet legger til rette for at alle ansatte får videreutvikle sin kompetanse og personlige egenskaper.
 • Selskapet ønsker å forebygge skader og ulykker ved å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø preget av høy sikkerhet, lavt sykefravær og deling av kompetanse og erfaring.

STYRING OG OPPFØLGING

 • Det er ledelsens ansvar å sikre at kvalitetspolicyen etterleves.
 • Selskapet motiverer alle ansatte og andre involverte i vårt arbeid til å gi tilbakemeldinger og benytter disse aktivt i arbeidet med kontinuerlige og systematiske forbedringer for å hindre at avvik oppstår og lukke dem når de avdekkes. 
 • Rapportering av kvalitetsmål, avvik og arbeid med kontinuerlig forbedring rapporteres jevnlig til styret for oppfølging av definerte kvalitetsmål.

Elsikkerhet

Vi tilbyr og utfører myndighetspålagte kontroller i henhold til instruks fra DSB, for alle nettselskap. Vi bidrar til å utvikle, planlegge og å utføre tilsynsoppgaver av høy kvalitet til rett tid og kostnad som i samarbeid med våre kunder bidrar til å forsterke deres omdømme.

 • Anleggskontroller
  -Vi utfører kontroller av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger
 • Nyanleggskontroller
  -Vi utfører kontroll av nye elektriske installasjoner
 • Virksomhetstilsyn
  -Vi utfører revisjon av virksomhetens internkontrollsystem i alle typer bedrifter
 • Jordfeilsøk
  -Vi tilbyr og utfører jordfeilsøk
 • Informasjon
  -Det gis tilpasset elsikkerhetsinformasjon til alle målgrupper

Brannetterforskning

Vi har landets ledende ekspertise innen området brannetterforskning med elektrisk årsak. Vi har erfaring fra mange og komplekse branner fra inn og utland og blir brukt som sakkyndig ved rettssaker. Denne tjenesten tilbyr vi i hele Norge.

Skoleundervisning

El-Tilsynet tilbyr og gjennomfører undervisning i barne- og ungdomsskolen for Det lokale eltilsynet (DLE). DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) har pålagt DLE-ene i de enkelte nettselskapen å tilby og gjennomføre denne formen for forebyggende undervisning. Vi har lang erfaring med dette og hadde undervisning for 271 skoleklasser i skoleåret 2017/2018.

Ansatte

Tom Maurstad

Tom Maurstad

Daglig leder/Faglig ansvarlig

tom.m@eltilsynet.no
Tlf: 416 24 758

Aina Halkinrud

Aina Halkinrud

Sekretær

aina@eltilsynet.no
Tlf: 416 24 023

Bjørn Knudsen

Bjørn Knudsen

Elsikkerhetsingeniør

bjorn@eltilsynet.no
Tlf: 911 36 687

Stein Lyseng

Stein Lyseng

Elsikkerhetsingeniør

stein@eltilsynet.no
Tlf: 901 24 582

Elin Brandsmo

Elin Brandsmo

Elsikkerhetsingeniør

elin@eltilsynet.no
Tlf: 406 34 109

Rolv Bendigtsen

Rolv Bendigtsen

Elsikkerhetsingeniør

rolv@eltilsynet.no
Tlf: 915 36 694

John Lysholt

John Lysholt

Elsikkerhetsingeniør

john@eltilsynet.no
Tlf: 912 41 828

Tom Gjerstad

Tom Gjerstad

Elsikkerhetsingeniør

tom@eltilsynet.no
Tlf: 904 78 200

Tor Smedberg

Tor Smedberg

Elsikkerhetsingeniør

tor@eltilsynet.no
Tlf: 915 36 721

Jan Tormod Brække

Jan Tormod Brække

Elsikkerhetsingeniør

jan@eltilsynet.no
Tlf: 950 30 710

Arild Haukedalen

Arild Haukedalen

Elsikkerhetsingeniør

arild@eltilsynet.no
Tlf: 911 61 500

Erik Røe

Erik Røe

Elsikkerhetsingeniør

erik@eltilsynet.no
Tlf: 943 20 141

Lars-Vegard Tangberg

Lars-Vegard Tangberg

Elsikkerhetsingeniør

lars@eltilsynet.no
Tlf: 952 08 875

Mads Thomsen

Mads Thomsen

Elsikkerhetsingeniør

mads@eltilsynet.no
Tlf: 921 41 092

Trygve Hiort

Trygve Hiort

Elsikkerhetsingeniør

trygve@eltilsynet.no
Tlf: 950 03 445

Tommy Bø

Tommy Bø

Elsikkerhetsingeniør

tommy@eltilsynet.no
Tlf: 936 85 500

Rikard Myhre

Rikard Myhre

Elsikkerhetsingeniør

rikard@eltilsynet.no
Tlf: 902 28 744

Rune Jacobsen

Rune Jacobsen

Elsikkerhetsingeniør

runej@eltilsynet.no
Tlf: 901 30 597

Stian Bjore Jørgensen

Stian Bjore Jørgensen

Elsikkerhetsingeniør

stian@eltilsynet.no
Tlf: 995 06 496

Eirik Krogstad

Eirik Krogstad

Elsikkerhetsingeniør

eirik@eltilsynet.no
Tlf: 901 60 281

El-Tilsynet as

Ringeriksveien 158, 1339 Vøyenenga, Tlf.+47 67 18 02 22

Nyheter fra Facebook

Her kan du be om å få vite hva vi har lagret om deg.

 1. Legg inn din e-post adresse
 2. Huk av for personvern godkjenning
 3. Klikk Sende

Du vil få  sendt en link til din oppgitte e-post adresse. Klikk på den og du vil få vist hva som er lagret om deg.

E-post: