• Utskrift
  • Print

El-Tilsynet elsikkerhets- og elkvalitetstjenester !

Visjon og forretningsområder

El- Tilsynet AS skal til enhver tid være et ledende kompetansesenter i Norge innenfor elsikkerhets- og elkvalitetstjenester med fundament i tillit, kompetanse og nøytralitet.

Gjennom vår kompetanse og tillit i markedet, skal vi tilby å utvikle produkter og tjenester som bidrar til at våre kunder tilfredsstiller myndighetskrav og øker sine verdier.

Vi er netteieres samarbeidspartner for å oppnå myndighetskrav (DSB og NVE), herunder;
 
  • Sakkyndig selskap – utføre oppgaver (DSB krav) for alle netteiere. Bidra til å utvikle oppgavene slik at det blir mer kostnadseffektivt og et bedre elsikkerhetsnivå.
Om oss

Våre eiere er Energiselskapet Buskerud og EB Nett, og vårt hovedkontor er lokalisert på Vøyenenga i Bærum.

El-Tilsynet har pr 1. januar 2014 20 årsverk fordelt på faste ansatte og innleide på langtidskontrakter.

Våre verdier

Visjonær – Vi er endringsvillige med stor omstillingsevne, våre mål og strategier er ambisiøse, fremtidsrettet og utviklende for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere.

Effektiv – For å være konkurransedyktig vil vi til enhver tid effektivisere de arbeidsoppgaver vi kan standarisere. Alle våre handlinger er resultat- og løsningsorientert for å gi våre kunder og samarbeidspartnere optimale løsninger.

Respekt – Vi har en grunnleggende omsorg og respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi vil alltid søke samarbeid og forståelse. For å være konkurransedyktig og endringsvillig søker vi mangfold gjennom ansatte i alle aldre, kjønn og etnisk bakgrunn. Vi respekterer og lærer av hverandres fagekspertise og mangfold.

Dyktig – Gjennom hele tiden ha fokus på kompetanse, vil vi alltid levere kvalitet. Vi har kontinuerlig faglig oppdatering og nylæring. Vi er en lærende organisasjon som utnytter hverandres mangfold og dyktighet.

Integritet – Vi er beslutningsdyktige, og baserer til enhver tid våre beslutninger på våre verdier og etiske retningslinje. Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta vår habilitet og nøytralitet. 

 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS